Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Všeobecné podmienky - general terms

Všeobecné podmienky - general terms

Právo na vrátenie:

Vrátenie zvierat je vylúčené.

Returning right:

Returning of animals is impossible.

 

Určovanie pohlavia:

Pohlavie bude určené podľa môjho najlepšieho vedomia. Záruka nemôže byť poskytnutá.

Determination of gender:

Determination of animal gender is done by my best cognitions.

 

Zdravotný stav predávaných zvierat:

Ponúkam zvieratá, ktoré sú zdravé, v dobrej fyzickej kondícii, bez viditeľných vád. Nedávam záruku

na neskôr sa vyskytujúce ochorenia, poškodenia alebo zistenia vady potom, čo zvieratá opustili môj chov.

Health of offered animals:

I´m offering only health animals, in good physic´s condition, without visible defects. I´m not giving warranty

to later date diseases, damages, or defect´s detection of animal after living my breed.

 

 

Ceny:

Všetky ceny sú uvedené v eurách.

Price:

All prices are in euros.

TOPlist